logo działaj lokalnie
UWAGA:
Zgodnie z umową wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: "dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce" oraz LFF Projekt. Materiały te powinny być również opatrzone logotypem Programu "Działaj Lokalnie VII" oraz logotypami wymienionych instytucji.

Działaj lokalnie - Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

Działaj Lokalnie to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W Powiecie Kwidzyńskim Ośrodkiem - Działaj Lokalnie jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt.

"Działaj Lokalnie" to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym.
W powiecie kwidzyńskim ośrodkiem "Działaj Lokalnie" (czyli ODL) jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt.

 

Cel programu "Działaj Lokalnie"

Celem programu "Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego, współdziałania ze sobą na rzecz swojego otoczenia a także wpływanie na to, aby żyło się lepiej mieszkańcom małych społeczności.

 

Zasady przyznawania dotacji w ramach programu "Działaj Lokalnie"

O dotacje w ramach programu "Działaj Lokalnie" raz w roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna oraz grupy nieformalne bez osobowości prawnej. Szczegółowe warunki każdorazowo określa regulamin kolejnych edycji programu. Nabór do "Działaj Lokalnie" ma miejsce raz w roku, w kwietniu, na projekty realizowane pomiędzy majem/czerwcem a październikiem danego roku.

 

Zrealizowane projekty w ramach programu "Działaj Lokalnie"

W ramach "Działaj Lokalnie" realizowaliśmy już projekty z bardzo wielu dziedzin życia społecznego, przedsięwzięcia krótkotrwałe a także działania cykliczne. Dzięki naszym dotacjom zawiązało się kilka nowych organizacji pozarządowych, wsparliśmy także różne grupy nieformalne. Informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach można znaleźć na stronach Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pod linkiem: http://www.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista.html

 

Nabór wniosków - kolejne edycje programu

Zachęcamy do wzięcia udziału w Kolejnych edycjach "Działaj Lokalnie"