logo działaj lokalnie
UWAGA:
Zgodnie z umową wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: "dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce" oraz LFF Projekt. Materiały te powinny być również opatrzone logotypem Programu "Działaj Lokalnie VII" oraz logotypami wymienionych instytucji.

Działaj lokalnie 2012 - Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

Działaj Lokalnie to program grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Bibliowakacyjna podróż dookoła świata - Gminna Bibloteka w Ryjewie - "Działaj Lokalnie"

"Bibliowakacyjna podróż dookoła świata" to propozycja, przygotowana i zrealizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryjewie. Przeprowadzone zajecia nie miały postaci lekcji w szkole. Dominowała w nich zabawa, swobodna atmosfera, możliwość wypowiedzenia swojego zdania bez charakterystycznego dla szkoły oceniania.

W czasie wakacji, dwa razy w tygodniu dzieci, razem z bohaterami książek, odbyły bibliowakacyjną podróż dookoła świata. Podczas każdych zajęć w formie prezentacji multimedialnej prezentowany był jeden kraj: jego historia, kultura i sztuka, położenie geograficzne, środowisko.

Uzupełniania była zajęciami plastycznymi, wycieczkami po najbliższej okolicy, gdzie dzieci zwiedziły zabytki, krajobraz oraz przyrodę. Przygotowywały i smakowały potrawy charakterystyczne dla danego miejsca np. przy poznawaniu kultury Chin jadły smażony makaron pałeczkami. Zajęcia feryjne i wakacyjne organizowane w GBP Ryjewo są imprezą cykliczną. Biorą w udział dzieci z terenu gminy Ryjewo. Jest to dobra forma pozyskiwania nowych czytelników, a tym samym -- w przyszłości -- świadomych odbiorców kultury.


Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej w "Działaj Lokalnie"

Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej to grupa miłośników średniowiecznej kultury, odtwarzająca życie codzienne mieszkańców regionu powiśla w czasach średniowiecza. W działaniach bractwo skupia się na odtwórstwie historycznym XIII, XV i XVII wieku. Uczestnik największych inscenizacji historycznych, organizator armii krzyżackiej w inscenizacji historycznej Oblężenie Malborka. W ramach "Działaj Lokalnie 2012" w dniach 24-26 sierpnia zorganizowano Turniej im. Albrechta III von Habsburg na zamku w Sztumie, połączony z inscenizacją historyczną.


Powiślańska śliwka w occie festyn w Rakowcu - "Działaj Lokalnie"

Film przedstawia relację z festynu, który odbył się w Rakowcu w dniu 13.X.2012 r. Na spotkaniu promowany był produkt regionalny - powiślańska śliwka w occie.