logo Działaj lokalnie

Regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2024

pdfPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2024


Konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE XIV 2024 wystartował
Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt rozpoczęła nabór wniosków.

Uwaga
Właśnie rusza kolejna odsłona konkursu "Działaj Lokalnie".
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Kwidzyn, Ryjewo, Prabuty, Gardeja, Sadlinki, Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie.

Wnioski można składać do 31 maja 2024 roku.
W tym roku wnioski składamy wyłącznie drogą elektroniczną (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach), w generatorze wniosków. Generator znajduje się w linku: System do generowania wnioskówhttps://generatorspoleczny.pl
Nie ma możliwości składania wniosków poprzez email lub w wersji papierowej.

W Programie Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Konkurs adresowany jest do:


Jakie są stawiane wymagania wobec planowanych działań


Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 01 czerwca 2024 r. i nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w regulaminie.

 

UWAGA!

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące)!!!

 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie fundacji, Kwidzyn ul ulica Warszawska 14
lub pod numerem telelefonów: 603 636 932 lub 661 176 749.