logo działaj lokalnie

Regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2021

pdfPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2021

docPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2021


Konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2021 wystartował
Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt rozpoczęła nabór wniosków.

Uwaga
Właśnie rusza kolejna odsłona konkursu "Działaj Lokalnie". Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Kwidzyn, Ryjewo, Prabuty, Gardeja, Sadlinki, Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń.

Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku. W tym roku wnioski składamy wyłącznie drogą elektroniczną (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach), w generatorze wniosków. Organizacje, które składały wnioski w poprzedniej edycji mogą (i powinny) korzystać z tego samego konta. Generator znajduje się w linku: Złóż wniosek w systemie do generowania wnioskówhttp://system.dzialajlokalnie.pl/ Nie ma możliwości składania wniosków poprzez email lub w wersji papierowej.


W Programie Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Konkurs adresowany jest do:


Jakie są stawiane wymagania wobec planowanych działań


Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r. i nie później niż do 31 grudnia 2021 r Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie XI to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dzialajlokalnie.pl

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w regulaminie.

 

UWAGA!

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące, chyba że zapobiegają skutkom pandemii).

 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w ramach konsultacji on-line
lub pod numerem telefonów : 665 440 781 - Dorota oraz 696 012 932 - Mieczysław.

 

 

Ogłoszenie nabór wniosków do programu działaj lokalnie