Aktualności

Konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE XIV 2024 - ogłoszenie konkursu

04.2024

Zobacz ogłoszenie naboru w konkursie działaj lokalnie 2024 ...»

Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

Już w pierwszym roku działalności Fundacja w ramach programu „Lokalnie działaj. Lokalnie!” wsparła 10 aktywnych inicjatyw w powiecie kwidzyńskim na łączną kwotę 25000 złotych.

Działaj a spełnią się marzenia...

Pewnego dnia budzimy się z cudownym pomysłem zagospodarowania niewielkiego terenu nieopodal lasu. Jesteśmy mieszkańcami małej wsi, w której dzieci bawią się na ulicy, gdyż nie mają dla siebie miejsca. Na kartce papieru szkicujemy projekt takiej przestrzeni. Okazuje się, że sąsiad, który właśnie przechodził, zauważył nasze rysunki i postanowił włączyć się w działania. Znalazło się jeszcze kilka osób, które również dorzuciły swoje pomysły. Powstała w końcu wizja dużego, kolorowego placu zabaw dla naszych dzieci. Wszystko do tej pory poszło jak po maśle. Pojawił się istotny problem. Skąd wziąć pieniądze na materiały do budowy tej „bawialni”?

Co zrobić? Dokąd się udać?

Pomocną dłoń wyciąga właśnie Fundacja PROJEKT, która od 2002 roku ogłasza program przyznawania grantów aktywizujących lokalną społeczność, pod nazwą „Lokalnie działaj! Lokalnie”.

Ciekawe pomysły, inspirujące działania, ważne inicjatywy w dziedzinie kultury, oświaty, pomocy osobom niepełnosprawnym, integracji europejskiej, ekologii, wspierania III sektora i wiele innych istotnych dla lokalnych grup powiatu kwidzyńskiego, mogą być zrealizowane ze środków programu. Kiedy w głowie rodzi się chęć pomocy otoczeniu i samemu sobie, potrzebna jest tylko wytrwałość i ludzie, którzy pomogą zrealizować marzenia. Program grantowy „Lokalnie działaj. Lokalnie!” wspiera interesujące drobne inicjatywy za niewielkie środki. Ma na celu uaktywnienie mieszkańców powiatu i pokazanie ludziom, że dzięki małym przedsięwzięciom, można zmieniać świat na lepsze, można kreować swoje otoczenie według własnych pragnień i upodobań. Ludzie są motorem napędowym wszelkich działań. Fundacja pomaga im w realizacji tego, co śmiałe, pomysłowe, oryginalne i wartościowe, a przede wszystkim potrzebne danej społeczności.


Już w pierwszym roku działalności Fundacja w ramach programu „Lokalnie działaj. Lokalnie!” wsparła 10 aktywnych inicjatyw w powiecie kwidzyńskim na łączną kwotę 25 000 złotych.

Największą wartością są „owoce” programu, czyli zrealizowane działania :

Nagranie płyty przez zespół wokalny „Decyma”

Grupa od lat wprowadza w krąg muzyki mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Młodzi ludzie pod opieką swego mistrza – Edwarda Budysia – spędzają czas na ćwiczeniu swego głosu i spajaniu z nią swoich serc i dusz. Efektem ich projektu było wytłoczenie 1000 sztuk płyt pod tytułem „Znaki jesieni”, na której znajduje się 18 utworów. Całe ich muzyczne doświadczenie zamknięte w jednym krążku. Ta materializacja ich muzycznych dusz, stała się przyczynkiem do kontynuacji pracy i doskonalenia siebie i swojego śpiewu. A społeczność lokalna powiatu kwidzyńskiego może cieszyć ucho dźwiękami, którymi nie powstydziłby się niejeden profesjonalny zespól na polskiej scenie.

Stowarzyszenie „PRO” Ryjewo – „Bieda na wsi a zioła”.

Dostrzeżenie możliwości ratowania domowego budżetu na wsi przez zbieranie ziół. W projekcie przewidziano szkolenie z zakresu zbieractwa i klasyfikacji ziół, a także stworzenie centrum, które byłoby pomocne w sprzedaży zebranych roślin za godziwe pieniądze, bez pośredników. Pomysł ten mógłby stać się wzorcowym dla innych miejscowości powiatu.

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie – „Wyprawa do teatru”

Teatr jest miejscem, w którym człowiek poznaje świat i samego siebie. Dzieci są najlepszymi obserwatorami. Sztuka powinna być dostępna dla każdego małego człowieka. Projekt zakładał umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w spektaklach teatralnych dzieci z biednych popegeerowskich rodzin przy współpracy gmin, które zapewniały darmowy dojazd do Kwidzyna. Teatr lalkowy to interesujące zjawisko sztuki, które zaprasza do innego świata. Scena Lalkowa prowadzona jest przez profesjonalnego lalkarza, a spektakle stoją na wysokim poziomie. Ważne jest, aby zaprosić do tej przestrzeni każde dziecko i pozwolić mu obcować ze sztuką, oddać mu część świata, gdzie nie panuje strach i bieda, gdzie zwycięża dobro, a zło zostaje ukarane. Dzieci są największymi twórcami ,a w zetknięciu z teatrem rodzi się w nich największy dar – inicjatywa działania.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo

Plener malarsko – rzeźbiarski wśród wiejskich pejzaży dostrzec można nie pozwalające oderwać od siebie wzroku twory – dzieła sztuki. Urozmaicają one krajobraz, a sam projekt czyni z Rodowa centrum kulturalne na skalę międzynarodową. Impreza promuje region, a także integruje społeczność lokalną z przybywającymi na plener znanymi artystami. W ramach projektu odbywają się zajęcia dla dzieci z Rodowa i okolic oraz festyn dla mieszkańców kończący plener. Wieś przez ten czas tętni życiem i ożywa sztuką, bo wszystko tam wiruje wokół niej. Ludzie obcują z rzeźbą i malarstwem na każdym kroku.