wieczorne nastroje - OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ piosenki poetyckiej - fundacja projekt

KOMPLET KONKURSÓW REGULAMIN - XXV OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH WIECZORNE NASTROJE

pdf KOMPLET KONKURSÓW REGULAMIN

doc KOMPLET KONKURSÓW REGULAMIN


ZGŁOSZENIE KONKURS GIEŁDA PIOSENKI

pdf ZGŁOSZENIE KONKURS
GIEŁDA PIOSENKI

docZGŁOSZENIE KONKURS
GIEŁDA PIOSENKI


ZGŁOSZENIE KONKURS TURNIEJ POETYCKI

pdf ZGŁOSZENIE KONKURS
TURNIEJ POETYCKI

docZGŁOSZENIE KONKURS
TURNIEJ POETYCKI


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

pdfOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

docOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA


NOCLEGI KWIDZYN

pdfNOCLEGI KWIDZYN

docNOCLEGI KWIDZYN


XXV OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
WIECZORNE NASTROJE - 1 - 4 grudnia 2022 r. Kwidzyn

Organizator jest Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT - Kwidzyn


Urząd Miasta Kwidzyn
Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu
Kwidzyńskie Centrum Kultury
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie


Plakat XXV OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Wieczorne Nastroje - Grudzień 2022

Plakat XXV OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Wieczorne Nastroje - Grudzień 2022

Plakat XXV OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Wieczorne Nastroje - Grudzień 2022
Część turniejowa Giełdy obejmuje:REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ


I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ jest imprezą otwartą dla wyróżniających się amatorów (soliści, zespoły), a także profesjonalistów rozpoczynających karierę artystyczną, którzy otrzymali pisemne zaproszenie od dyrektora OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ i potwierdzili swój udział.

2. Zespoły lub soliści, którzy nie otrzymali zaproszenia, kwalifikowani będą na podstawie przysłanego materiału na płycie CD lub DVD (jakość techniczna nagrania nie będzie oceniana).

3. Część turniejowa OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ obejmuje kategorie:
a) dorosłych (19 – 35 lat)
b) młodzieżowa (14 - 18 lat).
Organizator może w sytuacjach wyjątkowych (wysoki poziom artystyczny) zakwalifikować do przesłuchań w kategorii dorosłych uczestnika poniżej 19 r. ż.

4. Cele OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ:
a) Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej i sztuki recytatorskiej.
b) Doskonalenie warsztatu artystycznego uczestników Giełdy.
c) Promocja twórczości własnej uczestników.
d) Propagowanie poezji polskiej o wysokich walorach artystycznych.
e) Inspirowanie twórców do poszukiwań artystycznych.
f) Konfrontacja dokonań twórczych kompozytorów, poetów wykonawców i recytatorów.

KATEGORIA DOROSŁYCH

Na OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ uczestnicy prezentują 30-minutowy recital. Można prezentować utwory mieszczące się w nurcie poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, ballady, piosenki aktorskiej.

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

Podczas przesłuchań konkursowych w dniu 2 grudnia (piątek) uczestnicy prezentują cztery utwory.


W obu kategoriach oceniane będą wyłącznie prezentacje wykonane w języku polskim.
Uczestnik obcokrajowiec ma prawo do wykonania utworów w języku ojczystym.

W obu kategoriach zespół akompaniujący może liczyć do czterech osób. Limit instrumentów dotyczy również podkładów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wykonawcy biorący udział w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ prezentują przygotowany program na żywo.

2. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza użycie półplaybacków w formie podkładu, z użyciem do 4 instrumentów.

3. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

4. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty CD i DVD.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z materiałem do oceny.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestników formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

7. Recitale ocenia jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

8. Z udziału w konkursie wykluczeni są wszyscy dotychczasowi laureaci I miejsca Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje.

9. Pula nagród XXIV Ogólnopolskiej Giełdy piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje wynosi 12 000 zł.

10. Uczestnicy OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ przyjeżdżają na koszt własny.

11. Organizatorzy zapewniają:
- znakomitą atmosferę;
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie;
- fortepian.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU RECYTATORSKIM

Turniej odbędzie się dnia 2 grudnia (piątek) w godzinach 10.00 – 14.00


UDZIELANIE INFORMACJI

W celu przyspieszenia i usprawnienia komunikacji (w szczególności w zakresie przekazywania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu) uczestnicy zgłaszający się do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH zobowiązani są do podania w karcie uczestnictwa telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail.


Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: lffprojekt@wp.pl lub drogą pocztową na adres: Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT, ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
- do 24 listopada 2021r. – GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ i TURNIEJ RECYTATORSKI,
Listę osób zakwalifikowanych organizator przedstawi do dnia 1 grudnia 2021.

Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
REGULAMIN I KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA POD ADRESEM:
www.fundacja-projekt.pl/2022-wieczorne-nastroje

INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Mieczysław Dzikowski - tel. 603 636 932, e-mail: mieczyslawdzikowski@wp.pl
Dorota Kurjata - tel. 665 440 781, e-mail: lffprojekt@wp.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt z siedzibą w Kwidzynie, Warszawska 14, reprezentowane przez Prezesa Mieczysława Dzikowskiego.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Lokalną Fundacją Filantropijną Projekt.

4. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostepnienia wizerunku.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO.

8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.