wieczorne nastroje - OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ piosenki poetyckiej - fundacja projekt

Regulamin - XXI Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2017

pdf Regulamin - XXI Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2017
(plik pdf 268 kB).

doc Regulamin - XXI Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2017
(plik doc 94 kB).


Karta zgłoszenia - XXI Ogólnopolskiej Giełdy Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2017

pdf Karta zgłoszenia na Ogólnopolską Giełdę Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje
(plik pdf 309 kB).

docKarta zgłoszenia na Ogólnopolską Giełdę Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje
(plik doc 36 kB).

XXI Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej
Wieczorne Nastroje - 1-3 Grudzień 2017

Organizator - Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT - Kwidzyn


LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU XXI OGPP WIECZORNE NASTROJE
1 – 3 grudnia 2017r., Kwidzyn

KATEGORIA DOROSŁA

 1. Paweł Borzeński
 2. Szymon Brucki
 3. Gabriela Kundziewicz
 4. Dawid Gębala
 5. Toni Gant
 6. Zespół hethet
 7. Edi / Hay
 8. Karolina Micor
 9. Zuza Wiśniewska
 10. Małgorzata Burian
 11. Marcin Gąbka

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

 1. Dominika Krasowska
 2. Katarzyna Kryńska
 3. Julia Kuzyka
 4. Paulina Śmietańska
 5. Ewelina Pudlis
 6. Dominika Andrzejewska
 7. Andżelika Witusińska
 8. Dominika Ryś
 9. Julia Grzebisz
 10. Kinga Saramak
 11. Nikola Krauze
 12. Zuzanna Tandecka

plakat XXI Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2017


PARTNERZY:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Urząd Miasta Kwidzyn

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Kwidzyńskie Centrum Kultury

I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ jest imprezą otwartą dla wyróżniających się amatorów (soliści, zespoły), a także profesjonalistów rozpoczynających karierę artystyczną, którzy otrzymali pisemne zaproszenie od dyrektora OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ i potwierdzili swój udział.

2. Zespoły lub soliści, którzy nie otrzymali zaproszenia, kwalifikowani będą na podstawie przysłanego materiału na płycie CD lub DVD (jakość techniczna nagrania nie będzie oceniana).

3. Część turniejowa OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ obejmuje kategorie:
a) dorosłych (19 - 35 lat),
b) młodzieżowa (14 - 18 lat).

4. Cele OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ:

a) Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej.

b) Doskonalenie warsztatu artystycznego uczestników Giełdy.

c) Promocja twórczości własnej uczestników.

d) Propagowanie poezji polskiej o wysokich walorach artystycznych.

e) Inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych.

f) Konfrontacja dokonań twórczych.

KATEGORIA DOROSŁYCH

Na OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ uczestnicy prezentują 30-minutowy recital. Można prezentować utwory mieszczące się w nurcie poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, ballady, piosenki aktorskiej.

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

Podczas przesłuchań konkursowych w dniu 2 grudnia (piątek) uczestnicy prezentują cztery utwory.

W obu kategoriach oceniane będą wyłącznie prezentacje wykonane w języku polskim. Uczestnik obcokrajowiec ma prawo do wykonania utworów w języku ojczystym.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wykonawcy biorący udział w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ prezentują przygotowany program na żywo.

2. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza użycie półplaybacków w formie podkładu, z użyciem do 3 instrumentów.

3. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

4. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty CD i DVD.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestników formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

6. Recitale ocenia jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

7. Pula nagród XXI Ogólnopolskiej OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje wynosi 12 000 zł z czego 2000 zł nagrody w kategorii młodzieżowej.

8. Uczestnicy OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ przyjeżdżają na koszt własny.

9. Koszt akredytacji wynosi: 30 zł.
Wykup akredytacji jest nieobowiązkowy. Uczestnicy nie korzystający z noclegów nie ponoszą żadnych opłat. Akredytacja płatna jest w dniu przyjazdu w biurze organizacyjnym.

10. Organizatorzy zapewniają:
- znakomitą atmosferę;
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie;
- fortepian;
- noclegi dla wykonawców, na podstawie zarezerwowanej i wykupionej akredytacji:
a) dla uczestników z kategorii młodzieżowej nocleg 2/3 (z piątku na sobotę)
b) dla uczestników z kategorii dorosłych nocleg 3/4 (z soboty na niedzielę)

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

W celu przyspieszenia i usprawnienia komunikacji (w szczególności w zakresie przekazywania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu) uczestnicy zgłaszający się do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ zobowiązani są do podania w karcie uczestnictwa telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail.

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: lffprojekt@wp.pl lub drogą pocztową na adres:

Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT,
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn do 20 listopada 2017 roku. Listę osób zakwalifikowanych organizator przedstawi do dnia 24 listopada.

Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Mieczysław Dzikowski - tel. 603 636 932,

Dorota Kurjata - tel. 665 440 781,

e -mail: lffprojekt@wp.pl

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA POD ADRESEM: www.fundacja-projekt.pl/2017-wieczorne-nastroje