wieczorne nastroje - giełda piosenki poetyckiej - fundacja projekt

Regulamin - XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2013

pdf Regulamin - XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2013
(plik pdf 147 kB).

doc Regulamin - XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2013
(plik doc 36 kB).


Karta zgłoszenia - XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2013

pdf Karta zgłoszenia na Ogólnopolską Giełdę Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje
(plik pdf 180 kB).

docKarta zgłoszenia na Ogólnopolską Giełdę Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje
(plik doc 137 kB).

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej
Wieczorne Nastroje - Grudzień 2013

Organizator - Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT - Kwidzyn

XVII Ogólnopolska Ciełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - podsumowanie


TV Kwidzyn, XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013, gwiazdą wieczoru był Robert Kasprzycki.2013 - Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013


Partnerzy:

Kwidzyńskie Centrum Kultury

I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Cele Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje

1. Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej

2. Doskonalenie warsztatu artystycznego uczestników Giełdy

3. Promocja twórczości własnej uczestników

4. Propagowanie poezji polskiej o wysokich walorach artystycznych

5. Inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych

6. Konfrontacja dokonań twórczych

Miejsce i Termin XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej

Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne nastroje odbędzie się w Kwidzyn w dniach 6,7,8 Grudzień 2013r.

Zasady uczestnictwa w Giełdzie Piosenki Poetyckiej

1. Przegląd jest imprezą otwartą. Uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści, zespoły), a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną, którzy otrzymali pisemne zaproszenie od dyrektora GIEŁDY i potwierdzili swój udział.

2. Zespoły lub soliści, którzy nie otrzymali zaproszenia, kwalifikowani będą na podstawie przysłanego materiału na kasecie magnetofonowej lub płycie CD ( jakość techniczna nagrania nie będzie oceniana).

3. Na GIEŁDZIE uczestnicy prezentują 30-minutowy recital. Można prezentować utwory mieszczące się w nurcie poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, ballady, piosenki aktorskiej.

4. Wykonawcy biorący udział w GIEŁDZIE prezentują przygotowany program na żywo.

5. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza użycie półplaybacków w formie podkładu fortepianowego.

6. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

7. Kartę uczestnictwa oraz nagranie z recitalem należy przesłać do dnia 25.11.2013r. na adres:

Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt"
ul. Warszawska 14,
82-500 Kwidzyn

8. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji występu.

9. Recitale ocenia jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

10. Pula nagród XVII Ogólnopolskiej Giełdy piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje wynosi 9 000 zł

Zasady Organizacyjne Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej

1. Uczestnicy GIEŁDY przyjeżdżają na koszt własny.

2. Organizatorzy zapewniają:
- znakomitą atmosferę
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie;
- fortepian, perkusję;
- możliwość bezpłatnego noclegu.

Informacje na temat Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyczkiej

Wszelkie informacje na temat GIEŁDY można uzyskać pod adresem:

Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT

ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn

kom. 603 636 932

kom. 696 012 932

e-mail: lffprojekt@wp.pl

www.fundacja-projekt.pl/2013-wieczorne-nastroje/

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 


 

Artyści występujący na XVII Ogólnopolska Ciełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013

XVII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje 2013