wieczorne nastroje - giełda piosenki poetyckiej - fundacja projekt

Regulamin - XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2016

pdf Regulamin - XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2016
(plik pdf 227 kB).

doc Regulamin - XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2016
(plik doc 43 kB).


Karta zgłoszenia - XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje - Grudzień 2016

pdf Karta zgłoszenia na Ogólnopolską Giełdę Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje
(plik pdf 304 kB).

docKarta zgłoszenia na Ogólnopolską Giełdę Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje
(plik doc 36 kB).

XX Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej
Wieczorne Nastroje - 2-4 Grudzień 2016

Organizator - Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT - Kwidzyn

PARTNERZY:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Urząd Miasta Kwidzyn

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Kwidzyńskie Centrum Kultury

I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. GIEŁDA jest imprezą otwartą dla wyróżniających się amatorów (soliści, zespoły), a także profesjonalistów rozpoczynających karierę artystyczną, którzy otrzymali pisemne zaproszenie od dyrektora GIEŁDY i potwierdzili swój udział.

2. Zespoły lub soliści, którzy nie otrzymali zaproszenia, kwalifikowani będą na podstawie przysłanego materiału na płycie CD lub DVD (jakość techniczna nagrania nie będzie oceniana).

3. Część turniejowa GIEŁDY obejmuje kategorie:
a) dorosłych,
b) młodzieżowa (14 - 18 lat).

4. Cele GIEŁDY:

a) Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej.

b) Doskonalenie warsztatu artystycznego uczestników Giełdy.

c) Promocja twórczości własnej uczestników.

d) Propagowanie poezji polskiej o wysokich walorach artystycznych.

e) Inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych.

f) Konfrontacja dokonań twórczych.

KATEGORIA DOROSŁYCH

Na GIEŁDZIE uczestnicy prezentują 30-minutowy recital. Można prezentować utwory mieszczące się w nurcie poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, ballady, piosenki aktorskiej.

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

Podczas przesłuchań konkursowych w dniu 2 grudnia (piątek) uczestnicy prezentują cztery utwory.

W obu kategoriach oceniane będą wyłącznie prezentacje wykonane w języku polskim. Uczestnik obcokrajowiec ma prawo do wykonania utworów w języku ojczystym.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wykonawcy biorący udział w GIEŁDZIE prezentują przygotowany program na żywo.

2. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza użycie półplaybacków w formie podkładu fortepianowego.

3. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

4. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty CD i DVD.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestników formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

6. Recitale ocenia jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

7. Pula nagród XX Ogólnopolskiej Giełdy piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje wynosi 12 000 zł z czego 2000 zł nagrody w kategorii młodzieżowej.

8. Uczestnicy GIEŁDY przyjeżdżają na koszt własny.

9. Koszt akredytacji wynosi:
a) w kategorii młodzieżowej - 20 zł
b) w kategorii dorosłych - 30 zł.
Wykup akredytacji jest nieobowiązkowy. Uczestnicy nie korzystający z noclegów nie ponoszą żadnych opłat. Akredytacja płatna jest w dniu przyjazdu w biurze organizacyjnym.

10. Organizatorzy zapewniają:
- znakomitą atmosferę;
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie;
- fortepian;
- noclegi dla wykonawców, na podstawie zarezerwowanej i wykupionej akredytacji:
a) dla uczestników z kategorii młodzieżowej nocleg 2/3 (z piątku na sobotę)
b) dla uczestników z kategorii dorosłych nocleg 3/4 (z soboty na niedzielę)
Laureatom konkursu młodzieżowego, zaproszonym do koncertu galowego gwarantujemy nocleg z soboty na niedzielę.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

W celu przyspieszenia i usprawnienia komunikacji (w szczególności w zakresie przekazywania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu) uczestnicy zgłaszający się do udziału w GIEŁDZIE zobowiązani są do podania w karcie uczestnictwa telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail.

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: lffprojekt@wp.pl lub drogą pocztową na adres:

Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT,
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn

Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Mieczysław Dzikowski - tel. 603 636 932,

Dorota Kurjata - tel. 665 440 781,

e -mail: lffprojekt@wp.pl

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA POD ADRESEM: www.fundacja-projekt.pl/2016-wieczorne-nastroje