logo działaj lokalnie

Regulamin - konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2013

pdf Regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2013

(plik pdf 424 KB).

doc Regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2013

(plik doc 646 KB).


Wniosek o dotacje w lokalnym konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2013

pdf Wniosek o dotacje
w lokalnym konkursie grantowym
Działaj Lokalnie 2013

(plik pdf 556 KB).

doc Wniosek o dotacje
w lokalnym konkursie grantowym
Działaj Lokalnie 2013

(plik doc 1,6 MB).

Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt - rostrzygnięcie 8 edycji lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2013.

Wystawy, teatr, kulinaria, zajęcia dla dzieci i wiele innych - startują projekty VIII edycji "Działaj Lokalnie"

Konkurs Działaj Lokalnie, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej "Projekt" został rozstrzygnięty.

Do konkursu złożonych zostało 18 wniosków. Komisja, na posiedzeniu w dniu 27 maja podjęła decyzję o odrzuceniu dwóch z nich, a jedna z organizacji sama zrezygnowała z udziału w programie.

Ostatecznie komisja przyznała dotację 15 organizacjom. Łącznie rozdano dotacje na kwotę 55 tys. złotych.

W ósmej edycji Działaj Lokalnie Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt" przyznała granty następującym podmiotom:

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy

 


Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt - rozpoczęcie naboru wniosków do 8 edycji lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2013.

Nabór wniosków w lokalnym konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2013

15 kwietnia 2013 rusza nabór wniosków do kolejnej, ósmej już edycji programu grantowego Działaj Lokalnie.

W związku z licznymi pytaniami oraz prośbami potencjalnych grantobiorców uprzejmie informujemy, iż termin składania wniosków do konkursu "Działaj Lokalnie 2013" zostaje przedłużony do dnia 24 maja 2013 roku. Generator wniosków pracować będzie do północy 24 maja. Po tym terminie składania wniosków będzie niemożliwe.
Zarząd Fundacji

Jakie są kryteria udziału w programie

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

W tym roku do udziału w programie LFF Projekt zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki, Prabuty, Dzierzgoń.

Wnioski można składać do 24 maja 2013 roku. W bieżącej edycji programu odstępujemy od składania papierowej wersji wniosku! Druki składamy wyłącznie drogą elektroniczną (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach). W tegorocznej edycji beneficjenci mają do dyspozycji generator wniosków. Oprócz tego, będzie istaniała również możliwość nadesłania "tradycyjnych" wniosków poprzez e-mail.

W Programie Działaj Lokalnie VIII wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

Do kogo kierowany jest program

Konkurs adresowany jest do:

Jakie są stawiane wymagania wobec planowanych działań

Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r. i nie później niż do 31 stycznia 2014 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie VIII to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie fundacji lub pod numerem tel. 696012932 lub 505157400.