logo działaj lokalnie

Konkurs Działaj Lokalnie, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.

Do konkursu złożonych zostało 17 wniosków. Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca podjęła decyzję o odrzuceniu czterech z nich. Komisja przyznała dotację 12 organizacjom.


Łącznie rozdano dotacje na kwotę 41.800 tys. złotych.


W dziewiątej edycji Działaj Lokalnie 2016 - Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt przyznała granty następującym podmiotom:


Wszystkim grantobiorcom gratulujemy!