logo działaj lokalnie

Regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2020

pdfPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2020

(plik pdf 180 kB).

docPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2020

(plik doc 383 kB).


Konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2020 wystartował
Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt rozpoczęła nabór wniosków.

Uwaga!
Właśnie rusza kolejna odsłona konkursu "Działaj Lokalnie".

Złóż wniosek w systemie do generowania wniosków

Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Kwidzyn, Ryjewo, Prabuty, Gardeja, Sadlinki, Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń.

Wnioski można składać do 31 maja 2020 roku.

W tym roku wnioski składamy wyłącznie drogą elektroniczną (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach), w generatorze wniosków. Organizacje, które składały wnioski w poprzedniej edycji mogą (i powinny) korzystać z tego samego konta.

 

Generator znajduje się w linku: http://system.dzialajlokalnie.pl/

 

Nie ma możliwości składania wniosków poprzez email lub w wersji papierowej.

W Programie Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Konkurs adresowany jest do:


Jakie są stawiane wymagania wobec planowanych działań


Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie X to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dzialajlokalnie.pl

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w regulaminie.

 

UWAGA!

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące)!!!

 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w ramach konsultacji on-line
lub pod numerem telefonów : 665 440 781 - Dorota oraz 696 012 932 - Mieczysław.

 

 

Ogłoszenie nabór wniosków do programu działaj lokalnie