logo działaj lokalnie

Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.

W X edycji Działaj Lokalnie do konkursu zgłoszono 23 wnioski.

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca podjęła decyzję o odrzuceniu 4 z nich.

Łącznie rozdano dotacje na kwotę 55.000 złotych.

Dotacje otrzymały następujące projekty:


Wszystkim grantobiorcom gratulujemy!


Podsumowanie Programu Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.

Dnia 16 lutego 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei odbyło się podsumowanie Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Gospodarzami spotkania byli prezes Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt pan Mieczysław Dzikowski oraz Wójt Gminy Gardeja pan Kazimierz Kwiatkowski.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się włodarze ościennych gmin: wójt gminy Sadlinki pani Elżbieta Krajewska, wójt gminy Ryjewo pan Sławomir Słupczyński, Burmistrz miasta i gminy Prabuty pan Marek Szulc oraz przedstawiciele realizowanych w podsumowywanej edycji projektów.

Spotkanie o walory artystyczne wzbogacił występ Klubu Dobrej Piosenki, który gości zabrał w muzyczną podróż śladami „wielkich nieobecnych” – Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego i Wojciecha Młynarskiego.

Nie zabrakło również wzajemnych inspiracji do kolejnych działań. Był czas na podziękowania, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Wszyscy realizatorzy mogli się pochwalić swoimi działaniami, które przyczyniają się do zmian w środowisku lokalnym.

Dziękujemy za ten rok wspólnych działań dla lokalnych społeczności i zapraszamy do podejmowania kolejnego wysiłku przy budowaniu dobra wspólnego.

LFF Projekt


Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.
Konkurs Działaj Lokalnie 2017, prowadzony na terenie działania Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt został rozstrzygnięty.