logo działaj lokalnie

Regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2019

pdfPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2019

(plik pdf 181KB).

docPobierz regulamin - konkursu grantowego
Działaj Lokalnie 2019

(plik doc 385KB).


Konkurs grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2019 wystartował

Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt rozpoczęła nabór wniosków.

Uwaga!
Właśnie rusza kolejna odsłona konkursu "Działaj Lokalnie".

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Kwidzyn, Ryjewo, Prabuty, Gardeja, Sadlinki, Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń.

Wnioski można składać do 10 czerwca 2019 roku. W tym roku wnioski składamy wyłącznie drogą elektroniczną (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach), w generatorze wniosków. Organizacje, które składały wnioski w poprzedniej edycji mogą (i powinny) korzystać z tego samego konta.

 

Generator znajduje się w linku: http://system.dzialajlokalnie.pl/

 

Nie ma możliwości składania wniosków poprzez email lub w wersji papierowej.

W Programie Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Konkurs adresowany jest do:


Jakie są stawiane wymagania wobec planowanych działań?


Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 1 lipca 2019 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie XI to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dzialajlokalnie.pl

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w regulaminie.

 

UWAGA!

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące)!!!

 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie fundacji, po wcześniejszym umówieniu

lub pod numerem telefonów : 665440781 lub 696012932.