logo działaj lokalnie

Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt - wyniki IX edycji lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2015.

Przyznane granty w lokalnym konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2015

Dziewiąta edycja konkursu Działaj Lokalnie, prowadzonego przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" została rozstrzygnięta.

Złożonych zostało dwadzieścia jeden wniosków. Siedemnaście z nich otrzymało dofinansowanie. Pięć wniosków z tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie. Czterem organizacjom niestety nie udało się tym razem otrzymać dofinansowania.


W dziewiątej edycji Działaj Lokalnie, Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt" przyznała granty następującym organizacjom:


Z Inicjatywy Działaj Lokalnie:


Wszystkim grantobiorcom gratulujemy! Zapraszamy do udziału w konkursie za rok.