Szkoła z Talentem Fundacja Filantropijna Projekt - Mieczysław Dzikowski

Szkoła z talentem - regulamin konkurs recytatorski

Regulamin konkursu recytatorskiego

Regulamin:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Kwidzyna.
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru zgodnego z regulaminem oraz złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa w siedzibie Lff „Projekt”.
 3. Termin zgłoszeń upływa z dniem 14 maja 2013 r
 4. Przesłuchania dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 5. Uczestnicy występują w kategoriach wiekowych:
  - dzieci ze szkół podstawowych klas I – III (max 3 osoby)
  - dzieci ze szkół podstawowych klas IV – VI (max 3 osoby)
  - młodzież szkół gimnazjalnych (max 3 osoby)
 6. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz utwór poetycki.
 7. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć
  - szkoły podstawowe 5 minut
  - gimnazja 10 minut
 8. Do oceny prezentacji konkursowych powołana zostanie przez organizatora Komisja Konkursowa.
 9. Komisja Konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
  - Dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika
  - Interpretacja utworów
  - Kultura słowa
  - Ogólny wyraz artystyczny

 

Organizator:
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”
Warszawska 14  82 500 Kwidzyn
Tel. 696 012 932

 

AUTOR I REALIZATOR PROJEKTU

MIECZYSŁAW DZIKOWSKI

PREZES FUNDACJI PROJEKT