Szkoła z Talentem Fundacja Filantropijna Projekt - Mieczysław Dzikowski

Szkoła z talentem - regulamin konkurs filmowy

Regulamin konkursu na etiudę filmową

KONKURS NA ETIUDĘ FILMOWĄ

Organizator konkursu:

Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

Telewizja Kwidzyńska

Regulamin:

 1. Przedmiotem konkursu jest etiuda filmowa realizowana dowolną techniką wideo, o czasie nie przekraczającym 10 minut.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć na jednym z następujących nośników: kaseta VHS; kaseta 8 mm, kaseta DV, płyta DVD.
 3. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
  - szkoły podstawowe
  - gimnazja
  Prace realizowane są przez uczniów bez ingerencji dorosłych
 4. Tematyka konkursu
  Grupa filmowa – scenarzysta, reżyser, operator kamery, aktorzy etc. Realizują krótki film wg własnego pomysłu, scenariusza.
  Niezależnie od wybranej formy i techniki przedłożone prace powinny zaprezentować krótki film prezentujący dowolną opowieść na dowolny temat.
 5. Terminarz
  Prace konkursowe należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2013 roku do godziny 10.00, w siedzibie Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt w Kwidzynie przy ul. Warszawska 14
  Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu;   696 012 932
  Prace powinny być złożone w zamkniętej kopercie, oznaczonej godłem, wewnątrz której oprócz pracy należy umieścić drugą kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą następujące dane:
  - imiona i nazwiska grupy autorskiej oraz dane adresowe,
  - nazwę i adres szkoły,
  - tytuł pracy,
  - pisemną zgodę na emisję nadesłanych materiałów.


  Wyrażam zgodę na emisję dostarczonego materiału przez organizatora konkursu oraz  w Telewizji Kwidzyńskiej i innych nadawców a także na stronach internetowych Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt i Urzędu Miasta Kwidzyna.
  Data ……………………..                      Podpisy ………………………..  Każda placówka może złożyć maksymalnie trzy prace
 6. Jury konkursu
  Organizator powołuje komisję do oceny prac, w skład której wejdą:
  - Prezes Fundacji Projekt
  - Redaktor Naczelny Telewizji Kwidzyńskiej
  oraz znawcy filmu
  Komisja powołana w w/w składzie rozstrzygnie konkurs do dnia  15 maja 2013 roku.
 7. Ogłoszenie wyników
  Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2013  podczas finału konkursu SZKOŁA Z TALENTEM
 8. Nagrody
  Wszystkie nagrodzone prace zostaną wyemitowane na antenie Telewizji Kwidzyńskiej oraz umieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kwidzyn i Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”.
  Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu.

 

AUTOR I REALIZATOR PROJEKTU

MIECZYSŁAW DZIKOWSKI

PREZES FUNDACJI PROJEKT