Szkoła z Talentem Fundacja Filantropijna Projekt - Mieczysław Dzikowski

Szkoła z talentem - regulamin festiwalu piosenki

Regulamin Festiwalu Piosenki "NASZA mała SZANSA na wielki SUKCES"

Regulamin:

 1. Organizatorem Festiwalu jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt.
 2. W Festiwalu biorą udział uczniowie klas I – III  i IV i VI - szkół podstawowych z terenu Kwidzyna oraz klas II i III -  gimnazjów, z terenu  Kwidzyna.
 3. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:
  - I kategoria szkoły podstawowe  ( klasy I – III i klasy IV - VI)
  - II kategoria gimnazja (klasy II i III)
 4. Każda placówka oświatowa deleguje po sześciu uczestników (szkoły podstawowe 6 z klas I – III i   6 z klas IV – VI)
 5. Każdy uczestnik prezentuje dwa dowolne utwory wokalne wykonywane w języku polskim.
 6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 7. Uczestnik zapewnia sobie akompaniament we własnym zakresie.
 8. Organizator dopuszcza użycie półplaybacków.
 9. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz  fortepian.
 10. Organizator powołuje komisję konkursową oceniającą artystyczne prezentacje uczestników
 11. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.
 12. Komisja ocenia:
  - dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  - interpretacja utworów
  - kultura słowa
  - ogólny wyraz artystyczny
 13. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:
  - I etap: przesłuchania kwalifikujące bez publiczności
  - II etap: przesłuchania konkursowe z publicznością
  - zwieńczeniem imprezy będzie koncert galowy.
 14.  Laureatom konkursu organizator zapewnia nagrody rzeczowe.
 15. Terminy przesłuchań I etapu:
  - 14 V g 10.00 kl.  I – III  g 13.00 kl.  IV - VI  szkoły podstawowe
  - 14 V g 15.30 gimnazja
 16. Miejsce przesłuchań: siedziba Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt ul. Warszawska 14, Kwidzyn
 17. Organizator zastrzega prawo do rejestracji prezentacji w celach promocyjnych festiwalu. 
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
 19. Karty zgłoszenia należy dostarczyć organizatorowi do dnia 10 V 2013 do  siedziby fundacji ul Warszawska 14  II piętro
 20. Wszelkich informacji udziela Prezes Fundacji Mieczysław Dzikowskitel. 696 012 932 adres e-mail:

 

AUTOR I REALIZATOR PROJEKTU

MIECZYSŁAW DZIKOWSKI

PREZES FUNDACJI PROJEKT