Szkoła z Talentem Fundacja Filantropijna Projekt - Mieczysław Dzikowski

Szkoła z talentem - regulamin konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego pod tytułem "Wydarzenia Kulturalne i Sportowe w Kwidzynie"

KONKURS FOTOGRAFICZNY POD TYTUŁEM "WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE W KWIDZYNIE"

Organizator konkursu:

Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt

Regulamin:

 1. Przedmiotem konkursu jest dowolna forma opowiadania za pomocą fotografii (impresja, etiuda,) realizowana dowolną techniką.
 2. Fotografie konkursowe mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii
 4. Prace realizowane są przez uczniów bez ingerencji dorosłych
 5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane
 6. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
  - szkoły podstawowe
  - gimnazja
  Każda placówka przesyła do 5 zestawów prac konkursowych
 7. Tematyka konkursu
  Niezależnie od wybranej formy i techniki przedłożone prace powinny prezentować indywidualną impresję na temat prezentowanego wydarzenia kulturalnego czy sportowego realizowanego na terenie miasta Kwidzyna.
 8. Terminarz
  Prace konkursowe należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2013 roku do godziny 10.00, w siedzibie Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt w Kwidzynie przy ul. Warszawska 14
  Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu;   696 012 932
  Prace powinny być złożone w zamkniętej kopercie, oznaczonej godłem, wewnątrz której oprócz pracy należy umieścić drugą kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą następujące dane:
  - imiona i nazwiska grupy autorskiej oraz dane adresowe,
  - nazwę i adres szkoły,
  - tytuł pracy,
  - pisemną zgodę na emisję nadesłanych materiałów.


  Wyrażam zgodę na prezentację dostarczonego materiału fotograficznego przez organizatora konkursu (LFF Projekt i KTK) w lokalnych mediach i wydawnictwach a także na stronach internetowych Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt i Urzędu Miasta Kwidzyna.
  Zdjęcia złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

  Data ……………………..                      Podpisy ………………………..  Każda placówka może złożyć prace maksymalnie trzech autorów.
 9. Jury konkursu
  Organizator powołuje komisję do oceny prac, w skład której wejdą:
  - Prezes Fundacji Projekt
  - artyści fotograficy
  Komisja powołana w w/w składzie rozstrzygnie konkurs do dnia  15 maja 2013 roku.
 10. Ogłoszenie wyników
  Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2013  podczas finału konkursu SZKOŁA Z TALENTEM
 11. Nagrody
  Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, w lokalnych mediach oraz umieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kwidzyn i Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”.
  Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora konkursu.

 

AUTOR I REALIZATOR PROJEKTU

MIECZYSŁAW DZIKOWSKI

PREZES FUNDACJI PROJEKT